+A   |  -A
Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Население во Република Македонија на 30.06 по специфични групи на возраст, по пол, по општини, по години, според промените во територијалната поделба од 2014 година 25.06.2021
Население во Република Македонија на 31.12 по специфични групи на возраст, по пол, по општини, според промените во територијалната поделба во 2014 год., по години 25.06.2021
Хармонизиран индекс на трошоците на живот, по месеци 23.08.2021
Индустриско производство во натурални показатели, по години 23.08.2021
Пополнети и слободни работни места според сектори на дејности, НКД Рев.2, по тримесечја 23.08.2021
Пополнети и слободни работни места според големина на деловниот субјект, по тримесечја 23.08.2021
Слободни работни места според занимања, по тримесечја 23.08.2021
Пополнети и слободни работни места, по региони, по тримесечја 23.08.2021
Промет на патници, товар и пошта на аеродромите, месечно 23.08.2021
Превезени стоки во товарниот патен транспорт, тримесечно 23.08.2021
Просечно исплатена бруто-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци 23.08.2021
Просечно исплатена нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци 23.08.2021
Меѓународен превоз на патници со автобуси, број, по тримесечје 19.08.2021
Индекси на цени на аутпутот во земјоделството, 2015=100, месечни 18.08.2021
Индекси на цени на аутпутот во земјоделството, 2015=100, тримесечни 18.08.2021
Индекси на цени на стоките и услугите користени воземјоделството, 2015=100, месечни 18.08.2021
Индекси на цени на стоките и услугите користени во земјоделството, 2015=100, тримесечни 18.08.2021
Број и ноќевања на домашни и странски туристи по земја на припадност, 2011-2021, по општини, по месеци 17.08.2021
Доаѓања на туристи и ноќевања на туристи, по години и месеци 17.08.2021
Туристи и ноќевања на туристи, по региони, по месеци 17.08.2021
Број на туристи и ноќевања по земја на припадност, по месеци 17.08.2021
Број на издадени одобренија за градење по видови инвеститор и регион, по месеци 17.08.2021
Број на станови по број и површина за кои се издадени одобренија за градење по регион, по месеци 17.08.2021
Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и предвидена вредност, по месеци 17.08.2021
Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и површина, број на станови, по месеци 17.08.2021
12345678910...
 © Државен завод за статистика